బేసిక్ డిజిట‌ల్ మార్కెటింగ్

Free Digital Marketing Course in Telugu

తెలుగులో బేసిక్ డిజిట‌ల్ మార్కెటింగ్ కోర్సు నేర్చుకోవ‌డానికి క్రింద ఇచ్చిన లింక్‌ని క్లిక్ చేయండి.

Course Contents

Lesson 1 – డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఉన్న ఉద్యోగ అవకాశాలు

Lesson 2 – డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఉండే మాడ్యూల్స్ 

Lesson 3 – డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్చుకోవడానికి 3 మార్గాలు ఏంటి?

Lesson 4 – SEO అంటే ఏంటి? వాటిలో ఉండే 3 ప్రధాన విభాగాలు

Lesson 5 – సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి?

Lesson 6 – కంటెంట్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి?

Lesson 7 – ఇమెయిల్  మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి?

Lesson 8 – అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి?

Lesson 9 – వెబ్ అనలిటిక్స్ అంటే ఏంటి? వాటికి వాడే టూల్స్

Lesson 10 – ఇన్ బౌండ్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి?

Lesson 11 – ఆన్లైన్ ప్రకటనలు (Online Advertising ) అంటే ఏంటి?ఎక్కడి నుండి చేస్తారు?

Lesson 12 – డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో విరివిగా వాడే టూల్స్ ఏంటి?

Lesson 13 – డిజిటల్ మార్కెటర్ కి ఉండాల్సిన ముఖ్య నైపుణ్యాలు ఏంటి?

Lesson 14 – డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ద్వారా సంపాదించడానికి 6 మార్గాలు ఏంటి?

Lesson 15 – డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఉండే ఉద్యోగాలు మరియు వాటి జీతాలు

కోర్సులో చేరడానికి ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి 

ENROLL in the FREE Digital Marketing Course in Telugu

Curriculum is empty

Admin bar avatar
Digital Marketing Trainer
Digital John is working as a Digital Marketing Manager at Gurukul Ventures LLP, Bangalore. He finished his Management studies at Vanguard Business School. He is one among the top 5 digital marketing bloggers in India. He is the official member of Indiblogger.in (India’s Largest Blogging Community). He started video blogging in November 2015 with Digital John YouTube channel and become No.1 video blogger in Telugu digital marketing space.

There is no review for this course

Price

Free

Rating

Not enough ratings to display