సాధన డిజిటల్ మార్కెటింగ్

Saadhana Digital Marketing Course in Telugu

కోర్స్ పేరు

సాధన డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్

కోర్స్ మోడ్యూల్స్:

 1. Search Engine Marketing
 2. Search Engine Optimization
 3. Social Media Marketing
 4. Email Marketing
 5. Content Marketing
 6. Web Analytics
 7. Facebook Ads
 8. Blogging

ఎందుకు ఈ కోర్స్ లో చేరాలి?

 1. కోర్స్ తెలుగు భాషలో చేయడం జరిగింది
 2. సులువుగా అర్థం అయ్యే విధంగా బోధన
 3. రీసెర్చ్ తో తయారు చేసిన కంటెంట్
 4. థియరీ తో పాటు కావాల్సిన ప్రాక్టీకల్స్

ఎవరికి ఈ కోర్స్

 1. బిగినర్స్ కోసం తయారు చేయడం జరిగింది.
 2. స్టూడెంట్స్
 3. వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్
 4. గృహిణులు
 5. బిజినెస్ ప్రొఫెషనల్స్
 6. చిరు వ్యాపారులకు

Buy Saadhana Digital Marketing Course in Telugu

 

 

కోర్స్ పై మీకు ఇంకా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటె 9573439404 కి కాల్ చేయండి

 

 

Curriculum is empty

Admin bar avatar
Digital Marketing Trainer
Digital John is working as a Digital Marketing Manager at Gurukul Ventures LLP, Bangalore. He finished his Management studies at Vanguard Business School. He is one among the top 5 digital marketing bloggers in India. He is the official member of Indiblogger.in (India’s Largest Blogging Community). He started video blogging in November 2015 with Digital John YouTube channel and become No.1 video blogger in Telugu digital marketing space.

There is no review for this course

Price

₹9,999.00₹19,999.00

Rating

Not enough ratings to display